ЛИЧНА КАРТА НОВОГ СИНДИКАТА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Нови синдикат Клиничког центра  Србије је синдикат свих профила и делатности  ангажованих у Клиничком центру Србије. Основни принципи рада Новог синдиката Клиничког центра  Србије (НС КЦС) су солидарност, јединство и борба за аутентичне интересе запослених у Клиничком центру Србије, као и Света рада у целини.

Нови синдикат Клиничког центра Србије је регистрован 15. Фебруара 2000.године.

ПРОГРАМСКА ИЗЈАВА НОВОГ СИНДИКАТА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Скупштина Новог синдиката Kлиничког центра Србије обавезује све појединачне, колективне чланове и органе Новог синдиката КЦС:

1. Активности Новог синдиката КЦС биће приоритетно усмерене на заштиту права на рад и сигурност радног места чланства Синдиката, имајући у виду тежину социјалне и економске ситуације, као и структурне и организационе промене које су у Клиничком центру већ почеле.

2. Императив је унапредити и ојачати позицију Новог синдиката КЦС у односу на управу KЦС, уз  упорну борбу против незаконитих поступака управе, као и против антисиндикалних активности које делови управе КЦС спроводе у односу на наш Синдикат.

3. И поред постигнутих успеха, увећање процента синдикализације остаје и даље приоритететан задатак свих органа и чланства Новог синдиката КЦС.

4. Синдикат постоји, пре свега, због чланства и за чланство. Све активности Новог синдиката КЦС морају бити подређене и усмерене ка унапређењу социјалног, економског, професионалног и друштвеног положаја нашег чланства. Истрајно и интензивно ћемо се залагати за поштовање свих права које наше чланство има на основу закона, колективних уговора и осталих релевантних прописа.

5. У тешком времену кроз које пролазимо, неопходно је омогућити што већи ниво подршке чланству: бесповратне солидарне помоћи, подршка бескаматним позајмицама, слање на синд. превентивно-рекреативне одморе, слање на рехабилитационе одморе, обезбеђивање бесплатне правне помоћи и адвокатске заштите, помоћ чланству у задесним ситуацијама, заштита чланова Синдиката од негативних поступака послодавца, професионалних комора и других правних и физичких лица, у складу са општим актима Синдиката.

6. Неопходно је постићи равномеран ниво квалитета синдикалне подршке чланству без обзира којој организационој јединици Синдиката припада, чланство је равноправно, како у правима, тако и у обавезама.

7. Нови синдикат КЦС ће инсистирати на спровођењу свих мера за безбедност и здравље на раду, заштити људског и професионалног достојанства свог чланства и унапређењу  укупних услова рада у КЦС.

8. Скупштина истиче свој налог свим органима НС КЦС и чланству Синдиката да се у заштити интереса чланства и Синдиката као аутентичне организације, морају спроводити синдикалне активности и  деловање у складу са законом, упорно и истрајно, без права на одустајање и повлачење пред снагама које се боре против интереса нашег чланства.

9. Скупштина НС КЦС налаже свим органима и чланству Синдиката да најодлучније чувају јединство,самосталност,интегритет и статутарно устројство Новог синдиката КЦС.

Председник Новог синдиката КЦ С – Живорад Мркић
Потпредседник Новог синдиката КЦ С – Јадранка Милосављевић
Потпредседник Новог синдиката КЦС – Зоран Јанковић

Председавајући Извршног одбора Новог синдиката КЦ С – Јован Кулић
Заменик  председавајућиег Извршног одбора Новог синдиката КЦС- Ружица Тепша